4.2.10 Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään erilaisten autoissa käytettävien materiaalien korjaus- ja maalaustyöt. Opiskelija osaa hakea edellä mainittuihin töihin ohjeet capas- ja maalivalmistajien sivuilta, internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • kerta- ja kestomuovien perusominaisuudet ja niiden vaikutuksen korjaukseen ja maalaukseen
  • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
  • esikäsitellä muoviosat
  • korjata vaurioituneita ajoneuvon eri materiaalista valmistettuja osia
  • pohjustaa ja maalata muoviosia eri menetelmillä
  • käyttää muovinmaalaukseen ja korjaukseen tarvittavia lisäaineita työturvallisesti, taloudellisesti sekä ympäristöystävällisesti.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti