Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi
Auto- ja logistiikka-alan ruotsinkielisen ammattisanaston tunteminen Opiskelija nimeää auto- ja logistiikan alan käsitteitä, kuten auton järjestelmiä, varaosia, kuljetustoimintoja ja turvallisuusvarusteita oppitunneilla ja työsalissa käytännön tilanteissa, opettajan materiaalista ja etsimällä tietoa sähköisistä tiedonlähteistä.
Ruotsinkielisten työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen Opiskelija lukee työhön liittyviä perustekstejä, kuten huolto- tai kuljetusohjeita sekä työ- ja turvallisuusohjeita.
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija harjoittelee päivittäiseen elämään liittyviä puhetilanteita ja erilaisia asiakaspalvelutilanteita lähiopetustunneilla ja työsalissa.
Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa Opiskelija hakee tietoa ruotsin kielen ja kulttuurin historiasta, asemasta ja merkityksestä Suomessa. Opiskelija tutustuu valinnaisesti ruotsinkieliseen musiikkiin, kirjallisuuteen, elokuviin tai Ruotsin ajankohtaisaiheisiin kulttuuriteemojen oppitunneilla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia auto- ja logistiikka-alan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Työelämän ruotsi (1 osp) integroidaan ensimmäisenä vuonna Auton tai moottoripyörän huoltaminen -tutkinnon osaan.