6.2.1 Ympäristönhoitokoneiden vianhaku ja korjaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään ympäristönhoitokoneiden erilaisten koneiden rakenteisiin ja toimintaan. Tutkinnossa perehdytään erityyppisten alustojen, runkojen, leikkuulaitteiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin.
Niiden testaamiseen, vianhakuun ja korjaamiseen.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

 • ymmärtää koneiden rakenteet ja toiminnan sekä mahdollisten lisätyölaitteiden toiminnan.
 • ymmärtää hydrauliikan, sähkö- ja moottoritekniikan
  sekä testauslaitteiden perusteet.
 • ymmärtää erityyppisten alustojen, runkojen ja leikkuulaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet.
 • osaa tehdä polttoainejärjestelmän, sähkölaitteiden, voimansiirron, vaihteiston, hydrostaattisen voimansiirron, hydrauliikkajärjestelmän, moottorin sekä leikkuu- ja turvalaitteiden vikadiagnoosin, huollot, säädöt, kunnostukset
  ja korjaukset.
 • hallitsee turbomoottorin diagnostiikan.
 • tuntee myös sähkökäyttöisten koneiden toimintaperiaatteet ja niiden korjaamisen rajoitukset
  (sähkökonekorjauksia tekeviltä henkilöiltä vaaditaan erillinen sähköalan pätevyystodistus).
 • osaa tarkastaa ja viimeistellä työnsä sekä koekäyttää koneet.
Kirijakso Edeltävää osaamista tunnistettava, auton ja moottoripyörän huoltamisen osalta.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla dokumentoiden sähköisesti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi