Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Polkupyörän huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Polkupyörän huolto ja korjaus menetelmien tunteminen Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisten polkupyörien huolto-ohjelmiin ja korjaus menetelmiin. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Tietokoneohjelmistojen käyttäminen huolto ja korjaustoiminnassa Opiskelija perehtyy yleisimpiin pienkonemalleissa käytettäviin atk-perustaisiin testilaitteistoihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa