6.2.5 Ajoneuvojen sisä- ja ulkopintojen viimeistelytyöt 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään ajoneuvojen ajoneuvojen sisä- ja ulkopintojen viimeistelyyn.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia puhdistus tarvikkeita ja menetelmiä.
  • käyttää oikeanlaisia suojauksia ja valmistelumenetelmiä
  • käyttää kone- ja käsin vahaustekniikkaa
  • tehdä eri kangas- ja nahkapintojen pesu ja puhdistusta
  • tehdä korikorjauksen jälkeisen luovutuspuhdistuksen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti