2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan työelämässä oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista.Työssäoppimisjaksojen sijainnit voi tarkistaa suuntautumisvaihtoehtojen peruspolkujen ajoituskaavioista.

Työssäoppiminen edellyttää elintarvikealan perustaitojen osaamista. Työssäoppimisjaksoja ajoittuu jokaiselle opintovuodelle. Työssäoppimisen voi suorittaa myös osittain tai kokonaan ulkomailla. Se voi olla osa Kansainvälisyyspolkua.

Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimispaikka etsitään itsenäisesti, mutta työssäoppimista ohjaava opettaja antaa tähän tehtävään tukea.

Elintarvikealan työssäoppimiset tehdään viitenä jaksona, ja jaksojen pituus vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Opiskelijaa ohjataan tekemään työssäoppimisjaksonsa useassa erilaisessa leipomoalan toimipaikassa, jotta hänelle muodostuisi mahdollisimman monipuolinen leipomoalan osaaminen.