5.1.2 Äidinkieli, suomi toisena kielenä

Äidinkielen suomi toisena kielenä pakollisissa ja valinnaisissa osaamistavoitteissa oppimistavoitteet ja -menetelmät noudattavat osa-alueen Äidinkieli suomen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Pakolliset osaamistavoitteet

Valinnaiset osaamistavoitteet