Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ VALINNAISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutustaidot Opiskelija harjoittelee keskustelua osana elintarvikealan työyhteisöä. Hän harjoittelee asiakkaan kohtaamista ja asiakaslähtöistä kielenkäyttöä sekä tutustuu sanattomaan viestintään. Hän opiskelee aktiivista toisten kuuntelemista.
Elintarvikealan tekstilajit Opiskelija harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään elintarvikealan tekstejä. Hän hankkii elintarvikealaan liittyvää tietoa eri lähteistä.
Tekstin tuottaminen Opiskelija harjoittelee tuottamaan tekstejä erilaisiin tarpeisiin.
Kielellinen ja kulttuurinen identiteetti Opiskelija syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla elintarvikealaan liittyviä kirjallisia töitä ja suullisia esityksiä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia elintarvikealaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten raporteissa ja työselostuksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa