Valinnaiset osaamistavoitteet, kansainvälisyys

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET KV-POLKU (2-5 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Kansainvälisyys-toimintaan valmentautuminen ja englanninkielisessä työympäristössä toimiminen. Opiskelija ottaa aktiivisesti osaa kansainväliseen tuutorointivalmennukseen englanniksi ja toimii kv-tuutorina.
Englannin tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen kansainvälisessä työelämässä Opiskelija työskentelee kansainvälisessä työympäristössä, osaa käyttää kulttuurisia käytänteitä viestintätilanteissa ja dokumentoi työskentelyään ja oppimaansa englanniksi (mm. työssäoppimisraportissa).
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija osaa kertoa itsestään ja alastaan sekä vastata esitettyihin kysymyksiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan osaamistaan ja kehittämään ja käyttämään vierasta kieltä ja kulttuurisia käytäntöjä myös vaativammissa työtehtävissä ja arkielämän tilanteissa.

Suuri osa oppimisesta perustuu opiskelijan itseohjautuvuuteen, KV-vaihdossa opiskelija voi suorittaa tehtävänsä itsenäisesti paikallisessa oppimisympäristössä.

Opiskelija laatii vaadittuja englanninkielisiä dokumentteja ja keskustelee niistä.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa opiskelijalle arviointipalautetta osaamisesta ja sen kehittymisestä. Osaamisen arviointi tapahtuu arviointilomakkeiden ja keskustelujen perusteella.

Tutkinnon osassa käytetään Vieras kieli, valinnaiset osaamistavoittet -osaamisen arviointikriteerejä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Mahdollista integroida ammattiaineiden yhteyteen tai suorittaa työssäoppimalla kansainvälisessä työympäristössä ja sinne valmentautumalla.

Voidaan valita vain toinen tai molemmat suoritustavat.

Osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita voi opiskella osana KV-polkua.