Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
FYKE 1
Fysiikan ja kemian käsitteet Opiskelija tutustuu elintarvikealan näkökulmasta fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin.
Elintarvikealan puhdistusaineiden ominaisuudet, oikea käyttö ja hävittäminen
Leivonnan kemiaa Opiskelija oppii, mitä emulsioilla, emulgaattoreilla ja vaahdoilla tarkoitetaan sekä oppii tunnistamaan ruokien ja elintarvikkeiden emulsioita.Opiskelija oppii myös ymmärtämään, mitä
emulsioiden ja vaahtojen valmistuksessa tapahtuu.

Opiskelija oppii, miten tärkkelys vaikuttaa ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa.

Opiskelija oppii, miksi suolaus ja sokerointi tekevät elintarvikkeista säilyvämpiä. Opiskelija oppii veden merkityksen elintarvikkeissa.

Opiskelijalle oppii sitkon merkityksen leivonnassa.

FYKE 2
Tärkeimmät alkuaineet ja niiden yhdisteet ruoanvalmistuksen, elintarvikkeiden ja elintarvikepakkausten kannalt Opiskelija oppii tuntemaan aineita, jotka lisäävät elintarvikkeiden säilyvyyttä ja muutoin liittyvät ruoan valmistukseen ja leipomiseen.
Hapot ja emäkset; pH-arvo ja -asteikko, happoluku; Hapot ruoissa ja elintarvikkeiden happamuus. Opiskelija oppii happojen ja emästen ominaisuudet sekä merkityksen ruoissa ja ruoan valmistuksessa sekä leivissä.
Energia ja energiamuodot; Lämmön johtuminen, säteily ja siirtyminen. Opiskelija osaa luetella uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet sekä niiden hyvät ja huonot puolet. Opiskelijalla on käsitys mikä on eri energiamuotojen osuus koko energiatuotannosta.
Opiskelijalla on käsitys eri lämmönsiirtymistapojen hyödyistä ja haitoista.
Ravintoaineiden merkitys ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Opiskelija osaa nimetä tärkeimmät hiilihydraatit ja osaa selostaa niiden kemiallisen rakenteen. Opiskelija osaa selostaa tärkeimmät ruoanvalmistusilmiöt, joissa sokerit ja tärkkelys ovat mukana.

Opiskelija oppii erilaisten ravintorasvojen erot ja käytön leipomisessa ja ruoanvalmistuksessa.

Opiskelija oppii, mikä on proteiinien merkitys leipomisessa, ruoanvalmistuksessa ja elintarvikkeiden valmistuksessa.

Sähkö ja sähköturvallisuus Opiskelija osaa tulkita, mitä arvokilven tiedot tarkoittavat. Opiskelija osaa sähkölaitteen turvallisen käytön periaatteet.
Syventävää leivonta kemiaa Opiskelija osaa selostaa kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt, jotka tapahtuvat leipää ja pullaa valmistettaessa. Opiskelija osaa selostaa ilmiön seuraukset valmiin leivän ja pullan kannalta.

Opiskelija osaa selostaa, mitä imellyttäessä tapahtuu ja miksi imellytetään ja mitä tuotteita imellytetään. Opiskelija osaa itämisen periaatteen sekä osaa selostaa, mitä sakoluvulla tarkoitetaan.
Opiskelijat osaavat kertoa, mitä maltaat ovat.

Opiskelija osaa nimetä raskituksessa syntyneet hapot ja niiden merkityksen ruisleivälle. Opiskelija osaa selostaa, miksi ruistaikinasta tehdään hapan taikina ja osaa luetella ruis- ja vehnätaikinan suurimmat erot .

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja ja kokeita sekä johtopäätöksiä. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan elintarvikealalla tarvittavaa fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan oppimistehtävissä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa