Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET 1 osp

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Peruskäsitteet Opiskelija osaa soveltaa elintarvikealan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään.
Kokeelliset havainnot Opiskelija harjoittelee tekemään kokeellisia havaintoja ja mittauksia elintarvikealan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä. Hän arvioi saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja ja kokeita sekä johtopäätöksiä. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan elintarvikealalla tarvittavaa fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan oppimistehtävissä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Fysiikka ja kemia, pakollinen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Fysiikka ja kemia, valinnainen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1), Lämpö (FY2) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.