Pakolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon osan arviointi, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN,
PAKOLLINEN (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Laitteen ja tiedon hallinta Opiskelija hallitsee tietokoneen käytön ja tiedon hallintaan liittyvät perusasiat. Opiskelija tunnistaa tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot ja tiedostokoot. Opiskelija oppii käyttämään tietotekniikkaa ja resurssienhallintaa työvälineenä.
Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen Opiskelija noudattaa verkonkäytön etikettiä, noudattaa tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja –määräyksiä.

Mahdollisuus suorittaa @-kortin moduuli Laitteen ja tiedon hallinta

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi
Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tehtävien perusteella.
Muuta tietoa Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Tieken @-kortin moduulit laitteen ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti sekä tekstinkäsittely kokeella.