Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot (1 osp)
Työpaikan hakeminen Opiskelija laatii työnhakuasiakirjat, työhakemuksen ja ansioluettelon. Hän selvittää median tarjoamia mahdollisuuksia työnhaussa. Hän perehtyy työnhaun käytäntöihin ja tutustuu työhaastattelutilanteeseen.
Median käyttäminen työnhaussa
Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen Opiskelija perehtyy audiovisuaalisen viestintäalan keskeisiin työehtoihin, työehtosopimukseen ja työsopimuksen sisältöön.
Työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen. Opiskelija toimii osana työyhteisöä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hän esittelee oman työssäoppimispaikkansa työtapoja ja tehtäviä huomioiden työturvallisuusohjeet, sovitut toimintatavat ja työaikasäännöt.

Työpaikan toimintaan ja työpaikassa työskentelyyn perehdyttäminen tapahtuu työssäoppimisen yhteydessä sekä työpaikkavierailuilla. Opiskelija kertaa ja soveltaa työpaikalla työturvallisuuskoulutuksen aiheita.

Työyhteisössä toimiminen
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työnhaun käytäntöihin ja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työnhakuharjoitusten ja työnhaun asiakirjojen tavoitteiden toteutumista.

Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja työnhakuharjoitusten, työnhaun asiakirjojen, työlainsäädännön tuntemuksen ja työpaikassa toimimisen perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan tuntemusta työehtosopimuksen oikeuksista ja velvoitteista sekä työlainsäädännöstä.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa