5.3.5 Tutkinnon osan arviointi

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi
Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1–3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, opiskelijoiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Tutkinnon osan opintojen osaamista tunnustetaan jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Stadin ammattiopiston opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnustaa tutkinnon osan osa-alueen opettaja.

Jos opiskelijalla on näyttää dokumenttia sellaisesta osaamisestaan, mikä vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita, osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa tapauskohtaisesti sopimalla asiasta erikseen osa-alueen opettajan kanssa.

Lukion kursseista osaamista tunnustetaan seuraavasti:

Yhteiskuntataidot
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) vastaavat tavoitteiltaan Yhteiskuntataidot -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Työelämätaidot
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Työelämätaidot-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Yrittäjyys ja yritystoiminta
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Yrittäjyys ja yritystoiminta – osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) ja Terveyden perusteet (TE1) vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kuntoliikunta (LI5) ja Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2) vastaavat tavoitteiltaan Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

Muuta tietoa Tutkinnon osan opintoja on mahdollista sisällyttää myös Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osaan ja Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Tällöin osa-alueet arvioidaan Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan ja Vapaasti valittavien tutkinnon osien paikalle.