6 Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää:

  • Ammatillisia tutkinnon osia
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
  • Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
  • Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
  • Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia