Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

HAMMASTEKNINEN ASKARTELU (3 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yksilöllisten esineiden suunnittelu Opiskelija kehittää taitojaan hammasteknisten materiaalien käsittelyssä.
Hammasteknisten materiaalien käsittely Opiskelija tutustuu esimerkiksi metallilankojen ja akryylin käsittelyyn hammasteknisillä materiaaleilla.
Tekniset työvaiheet Opiskelija suunnittelee oman työnsä ja ottaa huomioon turvallisuus, vastuullisuus ja terveysnäkökohtia sekä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opettaja käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

TEATTERIHAMPAAT (3 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn yksilöllinen suunnittelu

Työmallin valmistaminen

Hampaiden muotoilu ja asettelu

Akrylointi

Työn viimeistely

Opiskelija tiedostaa hampaiden tarkoituksen purentaelimen osana sekä harjaantuu käyttämään hammasteknisiä materiaaleja ja laitteita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opettaja käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

PIENESINEET (4 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn yksilöllinen suunnittelu

Muottitekniikan hallinta

Työn toteutus

Työn viimeistely

Opiskelija työskentelee hammaslaboratoriomaisessa oppimisympäristössä ja perehtyy muottitekniikkaan sekä pienesineiden valmistamiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opettaja käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa