Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Ammattisuomi (2 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattisuomi (2 osp)
Ammatillisten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija vahvistaa ammatillisia tiedonhankintataitojaan, ammatillisten tekstien lukemista sekä pääasioiden selostamista niistä. Opiskelija käyttää tiedonhankinnassa ja tiedon tuottamisessa mediavälineitä sekä arvioi tekstejä. Hän vahvistaa suomenkielisten tekstien lukutaitoaan.
Ammatillisten tekstien ymmärtäminen ja tiedonhankinta sekä mediataidot

Alan kirjallisten töiden laatiminen

Opiskelija kehittää suomen kielen kirjoitustaitoaan kirjoittamalla ammattiin liittyviä tekstejä tekstilajin edellyttämällä tavalla.
Oman suomen kielen taidon arvioiminen Opiskelija arvioi osaamistaan ja kehittämisen kohteitaan perustelevasti sekä dokumentoi osaamistaan ja oppimistaan (mm.portfolio, eTaito).
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti oppimistehtävien eri vaiheissa. Opettaja antaa opiskelijoille palautetta sekä työskentelyn aikana että oppimistehtävien jälkeen. Oppimisen ja ohjauksen tukena käytetään oppikirjaa ja muuta ajantasaista materiaalia.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja dokumentoimaan omaa oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden sekä arviointikriteereiden ja -kohteiden avulla. Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Muuta tietoa