Tutkinnon osan arviointi

Suomi toisena kielenä lisäopinnot Ammattisuomi osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja oppimisympäristöissä suullisten, toiminnallisten ja kirjallisten harjoitusten ja tehtävien perusteella.

Arviointitaulukot

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa