3.2 Hammastekniikan osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Hammastekniikan osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakolliset tutkinnon osat:
Hammastekninen mallintaminen, 35 osp
Purennan kuntoutus, 25 osp
Vajaan hampaiston irtoproteettinen kuntoutus, 30 osp
Hampaattoman suun irtoproteettinen kuntoutus, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp
Hampaattoman suun kuntoutus erityisratkaisuilla, 20 osp
Kruunuproteesien valmistaminen, 20 osp
Oikomiskojeiden valmistaminen, 20 osp
Metallirunkoisten osaproteesien valmistaminen, 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO OSAAMISALA HAMMASLABORANTTI PERUSPOLKU, PK

Ajoituskaaviotpk

AJOITUSKAAVIO OSAAMISALA HAMMASLABORANTTI PERUSPOLKU, YO

Ajoituskaaviotyo