Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

HAMMASTEKNINEN MALLINTAMINEN JA ARTIKULAATTORIN KÄYTTÖ KRUUNUPROTETIIKASSA

Mallintamisprosessi (työmallin/työmallien valmistaminen) Opiskelija tutustuu kruunuprotetiikan mallintamisprosessiin.
Opiskelija desinfioi, valaa kipsistä kruunuproteesien valmistamisessa käytettäviä työmalleja ja muokkaa/tahkoaa työmallit ohjaajan näyttämän vaiheittaisen ohjeistuksen mukaan. Opiskelija viimeistelee työmallit opettajan ohjauksen mukaisesti.
Ositetun työmallin/työmallien valmistus käyttäen eri tekniikoita (esim. ositusnastojen käyttö, ositusnastaton mallinmuodostaja)

Työmallin/työmallien preparointi/hionta tarvittavilta alueilta

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan kruunuproteesien valmistamisessa tarvittavien työmallien teossa vaiheittain ohjattuna. Hän suunnittelee ja valmistaa vaiheittain ohjattuna työmalleja annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija valmistaa ja preparoi kruunuprotetiikassa tarvittavat työmallit opettajan näyttämän vaiheittaisen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija kiinnittää kruunuprotetiikassa tarvittavat työmallit artikulaattoriin opettajan näyttämän ohjeistuksen mukaisesti.
Työmallin/työmallien käsitteleminen tarvittaessa karkaisevilla aineilla

Työmallin/työmallien käsitteleminen tarvittaessa sopivilla tilantekoaineilla

Työmallin/työmallien kiinnittäminen artikulaattoriin

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa erilaisia kruunuprotetiikassa käytettäviä työmalleja työlähetteen mukaisesti ja käyttää valmistamiseen soveltuvia työtekniikoita. Hän valitsee ja käyttää tarvittaessa käyttökohteeseen tarkoitettua karkaisuaineita ja tilantekoaineita. Opiskelija kiinnittää kruunuprotetiikassa tarvittavat työmallit artikulaattoriin miltei itsenäisesti. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimintakokonaisuuden alussa kruunuprotetiikan työmallin/työmallien valmistamisen sekä esittelee mallin/mallien ja artikulaattoriin kiinnittämisen tietopuolisen osuuden.

Opettaja ohjaa kruunuproteetiikassa käytettävien työmallien tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja ohjaa kipsistä valettujen työmallien kiinnittämisen artikulaattoriin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta jatkuvaa ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta jatkuvaa ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

VÄLIAIKAISET JA METALLITTOMAT KRUUNUT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Väliaikaisten ja metallittomien kruunujen suunnitteleminen ja valmistaminen, esim. väliaikainen kruunu, kevytsilta, metalliton kruunu Opiskelija tutustuu väliaikaisten ja metallittomien kruunujen suunnitteluun ja valmistukseen. Hän osaa tulkita työtilauslomakkeen/-lähetteen ohjeita sekä valita oikeat materiaalit väliaikaisten tai metallittomien kruunuproteesien valmistamiseen.
Korjaus- ja muutostyöt Opiskelija harjaannuttaa taitojaan suunnittelemalla ja valmistamalla väliaikaisen tai metallittoman kruunun ohjattuna. Hän suunnittelee ja valmistaa vaiheittain ohjattuna väliaikaisen tai metallittoman kruunun opettajan näyttämän vaiheittaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija suunnittelee ja valmistaa miltei itsenäisesti väliaikaisen tai metallittoman kruunun työlähetteen mukaisesti ja käyttää valmistamiseen soveltuvia työtekniikoita. Hän valitsee ja käyttää käyttökohteeseen tarkoitettua materiaaleja. Opiskelija perehtyy väliaikaisten tai metallittomien kruunujen korjaus- ja/tai muutostöihin. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimintakokonaisuuden alussa kruunuprotetiikan työmallin/työmallien valmistamisen sekä esittelee mallin/mallien ja artikulaattoriin kiinnittämisen tietopuolisen osuuden.

Opettaja ohjaa kruunuproteetiikassa käytettävien työmallien tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja ohjaa kipsistä valettujen työmallien kiinnittämisen artikulaattoriin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta jatkuvaa ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta jatkuvaa ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

METALLIRUNKOISET KRUUNUT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Metallirunkoisten kruunujen suunnitteleminen ja valmistaminen, esim. kokometallinen kruunu, metallokeraaminen kruunu Opiskelija tutustuu metallirunkoisten kruunujen suunnitteluun ja valmistukseen. Hän osaa tulkita työtilauslomakkeen/-lähetteen ohjeita sekä valita oikeat materiaalit metallirunkoisen kruunuproteesien valmistamiseen.
Tulityövaiheet Opiskelija harjaannuttaa taitojaan suunnittelemalla ja valmistamalla metallirunkoisen kruunun ohjattuna. Hän suunnittelee ja valmistaa vaiheittain ohjattuna metallirunkoisen kruunun opettajan näyttämän vaiheittaisen ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija tutustuu metallirunkoisten kruunujen valmistamisprosessiin liittyviin tulityövaiheisiin. Opiskelija noudattaa tulityövaiheista annettuja ohjeita, toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhka tilanteissa, eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa.
Korjaus- ja muutostyöt Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija suunnittelee ja valmistaa miltei itsenäisesti metallirunkoisen kruunun työlähetteen mukaisesti ja käyttää valmistamiseen soveltuvia työtekniikoita. Hän valitsee ja käyttää käyttökohteeseen tarkoitettua materiaaleja. Opiskelija perehtyy metallirunkoisten kruunujen korjaus- ja/tai muutostöihin. Opiskelija noudattaa tulityövaiheista annettuja ohjeita, toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhka tilanteissa, eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimintakokonaisuuden alussa kruunuprotetiikan työmallin/työmallien valmistamisen sekä esittelee mallin/mallien ja artikulaattoriin kiinnittämisen tietopuolisen osuuden.

Opettaja ohjaa kruunuproteetiikassa käytettävien työmallien tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja ohjaa kipsistä valettujen työmallien kiinnittämisen artikulaattoriin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta jatkuvaa ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta jatkuvaa ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa Sisältää työssäoppimista.