Tutkinnon osan arviointi

HAMPAATTOMAN SUUN KUNTOUTUKSEN ERITYISRATKAISUILLA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa hampaattoman suun kuntoutuksen erityisratkaisuilla ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Näytössä opiskelija noudattaa työpaikalla ja työlähetteessä annettuja ohjeita, joiden perusteella opiskelija toimii seuraavasti:

Näytössä opiskelija valmistaa yksilöllisen ja esteettisen kokoproteesin hammasasettelun ja vahatyövaiheet (esimerkiksi juurimuotoilut ja suulaen poikittaispoimumuotoilut).

Mikäli työpaikka soveltuu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, opiskelija jatkaa työtä tekemällä kokoproteesin valmiiksi. Mikäli työpaikka ei sovellu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, niin tietyt osat voidaan näyttää oppilaitosympäristössä.

Työprosessissa opiskelija käyttää tarvittavia suojavälineitä ja tulkitsee ruotsin tai englannin kielellä olevia työohjeita, kuten esimerkiksi näyttötyöskentelyyn liittyvien materiaalien käyttöohjeita.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa