8.1 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näyttöjen ajoitussuunnitelma

Hammastekniset hammaslaboratoriot ovat yksityisiä pk-yrityksiä, joihin työt tulevat hammaslääkäreiltä lyhyellä tilausajalla. Saapuviin töihin ei voi etukäteen varautua, joten aikatauluun sidottua näyttösuunnitelmaa ei voi tehdä ennen työssäoppimisjakson alkamista. Opiskelija ja työssäoppimisen ohjaaja sopivat ammattiosaamisen näytön ajankohdan työssäoppimisjakson aikana.

Jos työssäoppimispaikka ei voi tarjota opiskelijalle näytöksi soveltuvaa työtä, näyttö voidaan suorittaa oppilaitosympäristössä opiskelijan tekemän näyttösuunnitelman mukaisesti.

Pakollisen/pakollisten ammatillisten tutkinnon osien näyttösuunnitelmat

Download (DOCX, 15KB)

Valinnaisten tutkinnon osien näyttösuunnitelmat

Download (DOCX, 14KB)