Tutkinnon osan arviointi

HAMMASTEKNIEN MALLINTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa hammasteknisen mallintamisen ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija:

  • vastaanottaa yksilöllisen suuhun sijoitettavan lääkinnällisen laitteen työsuunnitelman, tilauksen tai muun vastaavan ohjeistuksen ja suunnittelee näyttötyön tilauksen ja vaatimusten mukaisesti.
  • hyödyntää kielitaitoaan työohjeiden tulkitsemisessa siten, että tulkitsee työohjeita toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä.
  • puhdistaa, päivittäishuoltaa ja käyttää näyttötyössä tarvittavia välineitä, laitteita ja työtiloja sekä tunnistaa että suojautuu vaaroilta ja terveyshaitoilta ohjeistuksen ja työn vaatimusten mukaisesti.
  • käsittelee, puhdistaa ja desinfioi näyttötyönä jäljennökset (vähintään 1 kpl) käyttäen materiaaleja ohjeiden ja tarkoituksen mukaisesti.
  • valmistaa näyttötyönä alku- sekä yksilölliset mallit tilanteen vaatiman kipsilaadun ja vesi- ja jauhesuhteen valiten ja käyttäen materiaaleja ohjeiden sekä tarkoituksen mukaisesti.
  • valmistaa näyttötyön jäljennöslusikat (vähintään yksi osaproteesijäljennöslusikka ja yksi kokoproteesijäljennöslusikka) käyttäen materiaaleja ohjeiden ja tarkoituksen mukaisesti.
  • valmistaa näyttötyön kaaviot (vähintään yksi kaavio) käyttäen materiaaleja ohjeiden ja tarkoituksen mukaisesti.
  • tavoitteita vastaavia työsuorituksia voidaan valmistaa myös useita, joista opiskelija valitsee omasta mielestään onnistuneimman työsuorituksen näytöksi.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa