Tutkinnon osan arviointi

METALLIRUNKOISTEN OSAPROTEESIEN VALMISTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa metallirunkoisten osaproteesin valmistamisen ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Näytössä opiskelija noudattaa työpaikalla ja työlähetteessä annettuja ohjeita, joiden perusteella opiskelija toimii seuraavasti:

Näytössä opiskelija valmistaa kipsimallit/työmallit metallirunkoista osaproteesia varten ja tekee tarvittavat valmistelutyöt jatkotyövaiheita varten.

Mikäli työpaikka soveltuu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, opiskelija jatkaa työtä tekemällä tulenkestävän mallin, vahatyövaiheet, tulityövaiheet ja metallirungon sekä satulaosat. Mikäli työpaikka ei sovellu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, niin tietyt osat voidaan näyttää oppilaitosympäristössä.

Työprosessissa opiskelija käyttää tarvittavia suojavälineitä ja tulkitsee ruotsin tai englannin kielellä olevia työohjeita, kuten esimerkiksi näyttötyöskentelyyn liittyvien materiaalien käyttöohjeita.

Opiskelija ottaa huomioon toiminnassaan tulityöhön liittyviä turvallisuus- ja terveysnäkökulmia työyhteisössä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT–menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa