Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (1 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kosmetiikan kemiaa (1 osp)
Kosmetiikan tuotteet, niiden valmistaminen ja testaaminen Opiskelija tutustuu kosmetiikan tuotteisiin ja niiden sisältämiin aineosiin.
Opiskelija valmistaa erilaisia tuotteita ja tutkii niiden ominaisuuksia.
Opiskelijat testaavat tuotteita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan ja oppimisprosessin tukena.
Opettaja antaa jatkuvaa palautetta ja arvioi opiskelijan osaamista tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella sekä ohjaa opiskelijaa tekemään vertais- ja itsearvioinnin tavoitteiden ja arviointikriteereiden suunnassa.
Osaamisen arviointi

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa