Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

AKRYYLIRUNKOISTEN OSAPROTEESIEN VALMISTAMISEN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työmallien valmistaminen

Artikulaattorin käyttö

Hammasasettelu

Opiskelija tekee ohjeiden mukaiset mallintamisprosessit ja kiinnittää työmallit artikulaattoriin kaavioihin tehtyjen merkintöjen ja jäännöshampaiston antamien vihjeiden mukaisesti.
Akryylirunkoisessa osaprotetiikassa yleisimmin käytettävien kiinnittävien osien ja vahvikkeiden valmistaminen Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä akryylirunkoisen osaproteesin vahavaiheeseen potilasasiakkaalle sovitusta varten käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.
Akryloinnin perusteet (esimerkiksi muottitekniikka) Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistamalla proteesit valmiiksi liittäen siihen osaproteesia kiinnittävät sekä vahvistavat osat.
Proteesin viimeistely

Osaproteesien korjauksien ja muutostöiden perusteet

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee erilaisia osaproteesien korjauksia ja muutostöitä käyttäen työn vaatimia materiaaleja, työvälineitä ja työmenetelmiä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee vajaassa hampaistossa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen sekä esittelee yleisimmin käytettävät kiinnittävät ja vahvistavat rakenneosat.

Opettaja ohjaa osaproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

OSAPROTEESIEN VALMISTAMINEN JA METALLISTAVALETUT RAKENTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mallintamisprosessit (esimerkiksi tulenkestävät kaksoismallit) Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä osaproteesiin vahvikkeen valu-aihion sekä valaa sen metallista ja viimeistelee sen käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.
Metallista valettavat rakenteet ja tulityöt

Artikulaattorin käyttö

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistamalla hammasteknisessä työympäristössä osaproteesiin pinteen valu-aihion sekä valaa sen metallista ja viimeistelee sen käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.
Hammasasettelu ja alveoliosien proteettinen korvaaminen

Akrylointi ja viimeistely

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa
osaproteesin liittäen siihen osaproteesia kiinnittäviä ja vahvistavia osia (myös valetut rakenteet) sekä viimeistelee osaproteesin valmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee vajaassa hampaistossa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen sekä esittelee valuttujen rakenteiden valmistamisen periaatteet osaprotetiikassa sekä osaproteesia yleisimmin kiinnittävät ja vahvistavat rakenteita.

Opettaja ohjaa osaproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

OSAPROTEESIA KIINNITTÄVIEN OSIEN VALMISTAMISEEN SYVENTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erilaisiin osaproteeseihin ja niitä kiinnittäviin osiin ja vahvikkeisiin perehtyminen Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä erilaisia osaproteeseja ja erilaisia osaproteeseja kiinnittäviä ja vahvistavia osia sekä valmistaa proteesit valmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee vajaassa hampaistossa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen sekä esittelee erilaisia osaproteesia kiinnittäviä rakenteita.

Opettaja ohjaa osaproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Mikäli osaproteesit ovat laadultaan ja viimeistelyltään potilastöiksi kelpaavat, voi opiskelijan ohjata ammatti osaamisen näyttöön.

Muuta tietoa