Tutkinnon osan arviointi

VAJAAN HAMPAISTON IRTOPROTEETTISEN KUNTOUTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa vajaan hampaiston irtoproteettisen kuntoutuksen ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteutussuunnitelma

Näytössä opiskelija valmistaa vähintään ylä- tai alaleukaan yhden osaproteesin tilauksen mukaan. Pinnetyypit vastaavat lähetettä tai muuta annettua ohjeistusta.

Työprosessissa opiskelija käyttää tarvittavia suojavälineitä ja tulkitsee ruotsin tai englannin kielellä olevia työohjeita, kuten esimerkiksi näyttötyöskentelyyn liittyvien materiaalien käyttöohjeita.

Tavoitteita vastaavia työsuorituksia voidaan valmistaa myös useita, joista opiskelija valitsee omasta mielestään onnistuneimman työsuorituksen arvioitavaksi työksi.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa