Tutkinnon osan arvointi

HAMPAATTOMAN SUUN IRTOPROTEETTISEN KUNTOUTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa hampaattoman suun irtoproteettisen kuntoutuksen ammattiosaamisen näytössä

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Näytössä opiskelija valmistaa ylä- ja alaleukaan kokoproteesit tilauksen mukaan.

Näytössä opiskelija noudattaa työpaikalla ja työlähetteessä annettuja ohjeita, joiden perusteella opiskelija toimii seuraavasti:

Näytössä opiskelija valmistaa kokoproteesit hampaattomaan suuhun.

Työprosessissa opiskelija käyttää tarvittavia suojavälineitä ja tulkitsee toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä olevia työohjeita, kuten esimerkiksi näyttötyöskentelyyn liittyvien materiaalien käyttöohjeita.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa