Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

IRROTETTAVIEN OIKOMISKOJEIDEN JA OIKOMISHOIDON ARKISTOMALLIEN VALMISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hampaan siirtymisen/
kallistumisen/kiertymisen
tietopuolisen perustan pohtiminen
Opiskelija puhdistaa ja käsittelee jäljennökset ja valaa tarkoituksenmukaisesta kipsistä työmallit. Opiskelija hioo mallit indeksin avulla ortodonttisiksi arkistomalleiksi ja karkaisee ne.
Oikomiskojeen työmallin valmistaminen ja jäljennöksessä olevien oikomisrenkaiden kiinnittäminen ja keventäminen

Arkistomallien valmistus

Kojeiden rakenneosien kuten pinteiden ja kaarien valmistaminen

Schwarzin levyosan valmistusprosessi eri materiaaleista

Retentiokojeen valmistaminen työtilauksen mukaiseksi

Opiskelija valmistaa oikomiskojeen rakenneosia, kuten adams-pinteitä, labiaalikaakaaria, transpalatinaalikaaria ja osaa tulkita työtilauksesta niihin tehtävät mutkat ja silmukat. Opiskelija suoriutuu levyosan valmistusprosessista.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa työtilauksen mukaisia irrotettavia oikomiskojeita. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimintakokonaisuuden alussa aktivaattorin teon ja esittelee sen käytön teoreettisen osuuden.

Opettaja näyttää ja ohjaa (esimerkiksi Van Beekin) aktivaattorin tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

KIINTEIDEN OIKOMISKOJEIDEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pistehitsaus ja hopeajuotos Opiskelija osaa huomioida juottamiseen ja pistehitsaukseen liittyvät seikat työmalleille ja muokata tehdasvalmisteiset rakenneosat tilauksen mukaisiksi
Tehdasvalmisteisten osien käytön soveltaminen kojeisiin Opiskelija harjaannuttaa taitojaan tekemällä esteettisiä ja rakenteeltaan kestäviä hitsaus- ja juotosharjoituksia.
Yleisimpien kojeiden valmistus: esim. bi- / quad-helix, aukonsäilyttäjä tai palatinaalikaaret

Korjaus- ja muutostyöt

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa kiinteän oikomiskojeen tilauksen mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa oikomiskojeen tavanomaisen korjaus- tai muutostyön. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimintakokonaisuuden alussa irrotettavan oikomiskojeen rakenneosien teon ja esittelee sen käytön teoreettisen osuuden.

Opettaja ohjaa irrotettavan oikomiskojeen rakenneosien tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

AKTIVAATTORIN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietopuolinen perusta: passiivisen kojeen vaikutus purentaelimen kasvuvaiheessa Opiskelija tutustuu akryylityön prosesseihin leukojenvälisen kojeen valmistuksessa. Hän osaa taivuttaa mahdollisia kojeeseen liitettäviä metalliosia.

Opiskelija ymmärtää harjaantumisvaiheessa kojeen eri osien ja ohjausurien vaikutuksen potilaan purennankehitykseen.

Aktivaattorin valmistaminen Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija valmistaa työtilauksen mukaisen aktivaattorin. Hän noudattaa työhön varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimintakokonaisuuden alussa irrotettavan oikomiskojeen rakenneosien teon ja esittelee sen käytön teoreettisen osuuden.

Opettaja ohjaa irrotettavan oikomiskojeen rakenneosien tekemisen eri vaiheita lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee työnsä eri vaiheita opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa Sisältää työssäoppimista.