Tutkinnon osan arviointi

OIKOMISKOJEIDEN VALMISTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa oikomiskojeiden valmistamisen ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Näytössä opiskelija noudattaa työpaikalla ja työlähetteessä annettuja ohjeita, joiden perusteella opiskelija toimii seuraavasti:

Näytössä opiskelija valmistaa oikomishoidon arkistomallit.
Mikäli työpaikka soveltuu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, opiskelija jatkaa työprosessia suunnittelemalla, valmistamalla ja viimeistelemällä oikomishoidon kojeen. Mikäli työpaikka ei sovellu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, niin tietyt osat voidaan näyttää oppilaitosympäristössä.

Työprosessissa opiskelija käyttää tarvittavia suojavälineitä ja tulkitsee ruotsin tai englannin kielellä olevia työohjeita, kuten esimerkiksi näyttötyöskentelyyn liittyvien materiaalien käyttöohjeita.

Opiskelija ottaa huomioon toiminnassaan turvallisuus- ja terveysnäkökulmia työyhteisössä

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa