4.2.4 Metallirunkoisten osaproteesien valmistaminen, 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Valinnaisessa tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan hammasteknisissä työtiloissa metallirunkoisia osaproteeseja, niiden korjaus ja muutostöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä tulityöhön liittyvät terveys-, turvallisuus- ja toimintakykytekijät huomioon ottaen
  • tehdä vajaan hampaiston protetiikan teknisen työosuuden mallintamisprosessit ja kipsimallien valmistelutyöt tulenkestävän mallin valmistamista varten sekä tulenkestävän mallin valmistamisen tulityöstä annettuja ohjeita ja alan ammattieettisiä ohjeita noudattaen
  • valmistaa metallirunkoisen osaproteesin vahavaiheet ja tulityövaiheet tulityöstä annettuja ohjeita ja alan ammattieettisiä ohjeita noudattaen
  • työstää ja viimeistellä metallirungon, valmistaa satulaosat ja tehdä metallirunkoisen osaproteesin korjaamisen ja muuttamisen tulityöstä annettuja ohjeita ja alan ammattieettisiä ohjeita noudattaen.
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan kaikki pakolliset ammatilliset tutkinnon osat tulevat olla suoritettu hyväksytysti ennen tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Metallirunkoisten osaproteesien valmistaminen kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisissä työympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisissä työympäristöissä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osan näyttöä ei voi suorittaa ennen kuin pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevia välineitä käyttäen (eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT–menettely).

Opettaja voi varmistaa opiskelijan hankkimaa osaamista esim. teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot 3. opintovuotena suoritettavaan valinnaiseen tutkinnon osaan ei sisälly Yhteiset tutkinnon osat osioita.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn suunnittelu

Vuorovaikutus ja yhteistyö: tekee vastuullaan olevat tehtävät

Ammattietiikka: noudattaa annettuja ohjeita sopimuksista, säädöksistä, aikataulusta, asiakkaan kunnioittamisesta ja luottamuksellisuudesta

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työssään työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille ja toimi ergonomisesti

Yrittäjyys Opiskelija noudattaa tuloksellisen toiminnan periaatteita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi