3.2 Parturi-kampaajan osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Opiskelija suorittaa opintonsa hiusalalla yleisimmin peruspoluilla, joita on kaksi. A-mallissa opinnot aloitetaan Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tutkinnon osalla ja B-mallissa Kampaukset ja ehostus tutkinnon osalla. Opinnot etenevät tutkinnon osittain opiskellen. Opintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia opintoja yhteisissä ja ammatillisissa tutkinnon osissa sekä vapaasti valittavissa opinnoissa. Peruskoulupohjaisilla ja ylioppilaspohjaisilla (YO) tutkinnot rakentuvat eri tavoin. YO-pohjaisten opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa

Parturi-kampaajan osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp (pakollinen)
Kampaukset ja ehostus 20 osp (pakollinen)
Värjäyskäsittelyt 30 osp (pakollinen)
Permanenttikäsittelyt 15 osp (pakollinen)
Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp (pakollinen)
Asiakkaan tyylipalvelut 15 osp (valinnainen)
Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 15 osp (valinnainen)
Huippuosaajana toimiminen 15 osp (valinnainen)
Hiuskosmetiikan myynti 15 osp (valinnainen)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Vapaasti valittavat 10 osp

AJOITUSKAAVIO HIUSALAN PERUSPOLKU A, PK

AJOITUSKAAVIOT PERUSPOLKU A

AJOITUSKAAVIO HIUSALAN PERUSPOLKU B, PK

AJOITUSKAAVIOT PERUSPOLKU B

 

AJOITUSKAAVIO HIUSALAN PERUSPOLKU, YO

AJOITUSKAAVIOT PERUSPOLKU YO