Tutkinnon osan arviointi

Hiusalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan hallinnan osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa Hiusalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan hallinnassa ammattiosaamisen näytössä toimimalla parturi-kampaajan työtehtävissä parturi-kampaamossa tai muussa alan työpaikassa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan erikseen sovittuina näyttöpäivinä.

Opiskelija työskentelee hiusalan asiakaspalvelutehtävissä ja toimii työyhteisössä. Hän kohtaa erilaisia asiakkaita. Hän kuuntelee asiakkaiden toiveita, ohjaa asiakkaiden kotihoitoa, suosittelee ja myy tuotteita tai palveluita asiakkaiden tarpeisiin. Hän noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja sekä toimii vastuuntuntoisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelijan tulee suunnitella omaa toimintaansa sekä perehtyä yrityksen palvelutapoihin ja ammattieettisiin sääntöihin seuraavista näkökulmista:

  • asiakkaiden viihtyvyydestä huolehtiminen
  • vastuuntuntoisena asiakaspalvelijana toimiminen
  • erilaiset asiakaspalvelutilanteet
  • myyntitaito (palvelu- ja tuotetuntemus)
  • erilaisten asiakasryhmien tasavertainen kohtaaminen
  • työturvallisuus.
 • Tämä osuus ei vaadi kirjallista raportointia.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
AHOT menettely
Muuta tietoa Tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen kattavan osoittamisen vuoksi osaamista täydennetään muulla arvioinnilla.

Muuna arviointina käytetään Yrityksessä toimiminen- työelämäkokonaisuuden oppimisen varmistavaa taitotehtävää.