Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla ja ammattiluokissa. Opiskelija kertoo itsestään ja työtehtävistään englanniksi. Opiskelija oppii käyttämään vierasta kieltä kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija ymmärtää oman alansa sanastoa ja tuottaa lyhyitä hiusalan tekstejä. Opiskelija nimeää hiusalan käsitteitä kuten työvälineitä ja hiustyylejä.
Tiedon hakeminen Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa hiusalan kirjasta ja internetistä.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija käyttää kieltä monikielisessä tai -kulttuurisessa ympäristössä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan oppimista yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja lähiopetustunneilla ja ammatiluokissa tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Pakollinen A-kieli suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Opinnot suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja ammattiluokissa.