Tutkinnon osan arviointi

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Tuotteiden tai palveluiden valmistaminen. Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen sekä siisteydestä huolehtiminen ja astiahuolto. Asiakaspalvelu.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksista voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla. AHOT-menettely
Muuta tietoa Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa osaamisalakohtaisten opintojen työssäoppimisjaksolla (Lounasruokien valmistus / Asiakaspalvelu ja myynti) tai ammatillisten valinnaisten opintojen työssäoppimisjaksolla.