4.2.1 Asiakaspalvelu ja myynti 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelua ja myyntiä sekä ruokien ja juomien tuotetuntemusta aamiais- ja lounastarjoilutehtävissä. Opiskelija tutustuu myös majoituspalveluiden perusteisiin. Opiskelija oppii myynnin rekisteröintiä, laskutusta sekä anniskelutehtävissä toimimista.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

  • kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja
  • palvelee asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • myy ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiakkaille tai asiakasryhmille
  • osallistuu tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen
  • toimii anniskelutehtävissä
  • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
  • varmistaa asiakastyytyväisyyden
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ensimmäisen vuoden kevät tai

2. vuoden syksy

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelu- ja tarjoilutehtäviä oppilaitoksen opetusravintolassa sekä erilaisissa tilaisuuksissa alan yhteistyöyrityksissä.

Aamiais- ja lounasruokien tuotetuntemusta, terveellisen ruokavalion periaatteita sekä erityisruokavalioita opiskelija oppii tehtävien avulla sekä käytännön harjoituksilla oppilaitoksessa.

Majoituspalveluihin opiskelija tutustuu opintokäynneillä sekä erilaisten tehtävien avulla. Opiskelija harjoittelee hotellin vastaanoton varaustoimintoja hotellijärjestelmän avulla.

Opiskelija opiskelee alkoholilainsäädäntöä, vastuullista anniskelua sekä erilaisten alkoholijuomien tarjoilua. Tutkinnon osassa suoritetaan anniskeluravintolan vastaavan hoitajan koe (anniskelupassi). Tutkinnon osaa sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä. Alkoholijuomien tarjoilu, alkoholilainsäädäntö ja vastuullinen anniskelu suoritetaan oppilaitoksessa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 1 osp, ruotsi 1 osp, englanti 1 osp, työelämätaidot 1 osp, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmaratkaisu: Opiskelija käyttäytyy kohteliaasti sekä toimii vastuullisesti ja huolellisesti työtilanteissa ja osaa muuttaa toimintaansa annetun palautteen perusteella.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija osaa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä toimia turvallisten sekä ergonomisten työtapojen mukaisesti.

Ammattietiikka: Opiskelija osaa käyttäytyä hyvin ja hän noudattaa ohjeita ja sääntöjä. Opiskelija osaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta.

Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti käytännön työvuoroissa opetusravintolassa, yhteistyöyrityksissä sekä työpaikalla työssäoppimisessa (hävikki, omavalvonta, tunnusluvut) sekä käytännön oppimistehtävillä ateriasuunnittelussa sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi