Tutkinnon osan arviointi

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksista voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla. esittämillä todistuksilla. AHOT-menettely
Muuta tietoa Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muualla osaamisen arvioinnilla.