4.3.2 Annosruokien valmistus 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan maukkaita, ravitsevia ja terveellisiä annosruokia erilaisten liikeideoiden mukaisesti ja asiakasryhmien mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

  • aikatauluttaa päivittäiset työtehtävänsä
  • muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden.
  • valmistaa annos- ja tilausruokia sekä leivonnaisia
  • laittaa ruoka-annoksia esille
  • osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun
  • siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
  • noudattaa gastronomian perusperiaatteita
  • varmistaa asiakastyytyväisyyden
  • arvioi omaa työtään ja toimintaansa
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
2. vuonna tai 3. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia. Tutkinnon osan työssäoppiminen (10 osp) suoritetaan alan toimintaympäristössä annosruokien valmistuksessa. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa lähes koko tutkinnon osan työssäoppimalla alan toimintaympäristössä. Tietopuolinen osaaminen (2 osp) suoritetaan oppilaitoksessa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Pakollisia yhteisiä tutkinnon osia osittain integroituna 4 osp: Äidinkieli 1 osp, matematiikka 1 osp, englanti 1 osp, yrittäjyys 1 osp.
Muuta tietoa Tutkinnonosassa tehdään oppimistehtävänä annosruokien valmistukseen liittyvä menusuunnitelma. Sisältäen hintalaskelmat ja erityisruokavaliot sekä ruokatuotantoprosessin ajoitussuunnitelman. Työhön sisältyy äidinkielen, englannin ja matematiikan sisältöjä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti. Opiskelija ymmärtää annosruokien valmistuksen merkityksen osana ravintolan taloudellista ja kannattavaa toimintaa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi