4.4.1 Á la carte- ruoanvalmistus 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan maukkaita, ravitsevia ja terveellisiä A´la carte ruokia erilaisten liikeideoiden ja asiakasryhmien mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

  • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen
  • esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia annoskorttien mukaan
  • käyttää monipuolisesti raaka-aineita ja ruoanvalmistusmenetelmiä
  • viimeistelee ja laittaa ruokalajit esille tarjoilua varten
  • toimii yhteistyössä tarjoiluhenkilöstön kanssa asiakaspalvelussa
  • valmistaa à la carte -ruokalajeista asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisia annoksia
  • siistii ja järjestää toimintaympäristön
  • käyttää gastronomian periaatteita annosten valmistuksessa ja kokoamisessa
  • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna(YO) tai 3. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksen opetuskeittiössä ja ravintolassa.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana opiskelija työskentelee a´la carte ruoan valmistuksen toimintaympäristössä (A´la carte ravintolassa).
Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa lähes koko tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla alan toimintaympäristössä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja. Opiskelija suorittaa oppimistehtävän hyväksytysti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Pakollisia yhteisiä tutkinnon osia osittain integroituna 2 osp: Yhteiskuntataidot 1 osp ja äidinkieli 1 osp.(ellei suoritettu aiemmin).
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään oppimistehtävänä kolmen ruokalajin menu suunnitelma(illallinen), jonka avulla perehdytään omavalvontaan a´l carte ruoan valmistuksessa ja opitaan laadun ja tuoteturvallisuuden perusteita. Työhön sisältyy myös englannin sekä yhteiskuntataitojen sisältöjä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti. Opiskelija ymmärtää annoskortin merkityksen A´la carte ruoanvalmistuksessa osana ravintolan taloudellista ja kannattavaa toimintaa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi