Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Yritystoiminnan suunnittelu 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus Opiskelija arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta. Opiskelija selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Opiskelija oppii toimialansa lainsäädännön sekä kilpailulain vaikutukset yritystoimintaansa.
Palvelu tai tuotesuunnittelu Opiskelija oppii tuotteistamaan valitsemansa liikeidean mukaisia tuotteita ja/tai palveluja. Hän osaa perustella valitsemiensa tuotteiden tai palveluiden asiakashyötyjä.
Tietotekniikka Opiskelija käyttää suunnittelussaan tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee vertaisarviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ePortfoliota varten.
Muuta tietoa ePortfolioon tallennettuja dokumentteja hyödynnetään osana osaamisen arviointia.

Yrityksen tuotteet ja palvelut

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotesuunnittelu Opiskelija kehittää tuotteita ja/tai palveluita myyntikelpoisiksi. Opiskelija ottaa tuotekuvat myytävistä tuotteista ja/tai palveluista markkinointia varten.
Koneet ja laitteet Opiskelija käyttää tarvitsemiaan koneita ja laitteita työturvallisuusnäkökohdat ja ergonomian huomioiden.
Yritystoiminnan harjoittelu ja tuotteiden ja/ tai palvelujen valmistaminen Opiskelija harjoittelee yritystoimintaa valmistautuen tuotteiden ja/tai palveluiden myyntiin ja markkinointiin esimerkiksi Stadin ammattiopiston Pop Up tehdas-toiminnassa tai oppilaitoksen tarjoamissa muissa toiminnallisissa työympäristöissä liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti.
Tietotekniikka Opiskelija hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kaikissa työvaiheissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee vertaisarviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ePortfoliota varten.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi