Tutkinnon osan tomintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA TOIMINTAKOKONAISUUS:

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan ja tavoitteellistamaan työssäoppimisjaksojaan sekä ammattiosaamisen näyttöjään, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset sekä arvioinninkriteerit huomioiden.
Opiskelijan ohjaaminen Opiskelija oppii perehdyttämään muita opiskelijoita työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä työpaikalla ammattiosaamisen näyttöihin soveltuviin työtehtäviin ja työprosesseihin.
Opiskelijan arviointi Opiskelija oppii itsearvioinnin kautta vastaanottamaan ja antamaan palautetta työtehtävistä sekä itsearvioimaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan.
Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen Opiskelija pystyy esittelemään alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja oppii tunnistamaan työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat sekä ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen.
Tietotekniikka Opiskelija oppii hyödyntämään tietotekniikkaa tiedonhakua varten. Opiskelija tallentaa ammattiosaamisen näytöissä tarvittavia suunnitelmia omaan ePortfolioonsa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee itsearviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ePortfoliota varten.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi