Valinnaiset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä toimiminen Opiskelija oppii kertomaan ruotsiksi hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävistä. Hän harjoittelee suullista viestintää ja suullisten ohjeiden ymmärtämistä alan toimintaympäristöissä.  Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja harjoittelee kohteliaita tervehdyksiä sekä arkipäiväisten asioiden jutustelua ruotsinkielellä.
Työhön liittyvien lyhyiden tekstien kirjoittaminen Opiskelija syventää  hotelli-, ravintola- ja cateringalan sanaston osaamistaan ja harjoittelee ruokaohjeiden kääntämistä suomeksi ja ruotsiksi. Opiskelija tutustuu ruotsalaiseen ruokakulttuuriin ja opettelee ruokalistojen ja menukokonaisuuden laatimista ruotsiksi.
Tietolähteiden hyödyntäminen Opiskelija hakee ruotsinkielistä tietoa  hotelli-, ravintola- ja cateringalalta sähköisistä materiaaleista, kirjallisuudesta ja opettajan antamista materiaaleista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan monipuolisesti erilaisten sanastotehtävien, suullisten harjoitusten ja tekstikäännösharjoitusten avulla. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään ruotsin kielen merkityksen oman alan työtehtävissä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia  hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa