Valinnaiset ammatilliset

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (1-3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista
myös Euroopan unionista
Opiskelija selvittää sähköisten tiedonlähteiden ja opettajan osoittaman materiaalin avulla mahdollisuutensa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.
Opiskelija syventää tietämystään valtakunnan eri poliittisten tahojen tehtävistä. Opiskelija tutustuu eduskunnan toimintaan, vaaleihin ja niiden käytäntöihin, poliittisiin puolueisiin, valtioneuvoston toimintaan ja tasavallan presidentin instituutioon.
Palvelualojen yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen Opiskelija perehtyy palvelualojen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä taloudellisen tilanteen heijastumiseen oman alansa työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa ammattialansa kehittymistä ja uutisointia.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevan uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja sen keskeisimmät toimijat sähköisten tiedonlähteiden sekä opettajan osoittamien materiaalin avulla. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia ja arvioi kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamistaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Opiskelija käy mahdollisuuksien mukaan eduskuntavierailulla tai syventyy muulla tapaa eduskunnan käytäntöihin.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa