Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä hotelli-, ravintola- ja cateringalan yrittäjäksi.
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen

NY-leiri

Opiskelija selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Opiskelija oppii ymmärtämään, mitä toimenpiteitä yrityksen perustamiseen tarvitaan ja millaisia riskejä siihen kuuluu sekä minkälaisia vaikutuksia yritystoiminnasta on yhteiskunnalle.

Opiskelija ideoi työryhmän jäsenenenä yrityksen ja tekee sille liikeidean. Opiskelija laatii “karkean” liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin sekä selvittää mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset. (Edellä mainittu prosessi voidaan oppia myös NY-leirillä).

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan ammatillisten verkostojen selvittäminen Opiskelija oppii jäsentämään matkailua-alaa  sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt ja ammatilliset verkostot. Opiskelija oppii arvioimaan verkostojen hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu työryhmän harjoitus- tai virtuaaliyrityksen työskentelyn perusteella. Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan ideointikykyä, innovatiivisuutta, kykyä toimia ryhmässä, vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa harjoitus- tai virtuaaliyritystoiminnassa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Opiskelija voi osallistua oppilaitoksen järjestämälle NY24- tapaiselle leirille, johon liittyvistä ennakkotehtävistä sekä opiskelusta ja jälkipuinnista muodostuu 1 osaamispisteen vaadittu kokonaisuus.