Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ympäristölainsäädäntö Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Elinkaariajattelu Opiskelija hallitsee tekstiili- ja vaatetusalan kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren. Hän osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen sekä sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla. Opiskelija osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä.
Lajittelu ja kierrättäminen Opiskelija osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet hotelli-, ravintola- ja cateringalalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa antaen palautetta tuntiharjoitteista sekä oppimistehtävistä. Verkko-oppimisympäristöä käytetään hyödyksi ohjauksessa ja oppimisen arvioinnissa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet osaamisen arviointi

Muuta tietoa