2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Opiskelija voi suorittaa puualan opinnot 3-vuotisella peruspolulla(PK), joka tarkoittaa yleistä suoritustapaa tai nopeutetulla 2-vuotisella polulla(YO). Pääosa opiskelijoista on peruspolulla. Opiskelija voi myös suorittaa tutkintonsa erilaisilla yksilöllisillä poluilla, joiden muodostumista esitellään luvussa Yksilölliset polut.

Opiskelija voi muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaan peruspolun opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) kautta kaikissa opintojensa vaiheissa.

Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. HOPS:aa päivitetään koko koulutuksen ajan.