6.2.1 Rakennustekniset korjaustyöt 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii huolehtimaan itsenäisesti kiinteistön rakennusteknisten osien, sekä varusteiden ja kalusteiden kunnosta. Hän oppii suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja toteuttamaan pienimuotoisia korjaus- ja huoltotehtäviä taloudellisesti, turvallisesti ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen.
Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • toimia tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • suunnitella omaa työaikatauluansa
  • tehdä tavanomaisia kiinteistönhoidollisia rakennuksen ulko- ja sisäverhousten korjaustöitä
  • tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä korjaustöitä
  • tehdä ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä korjaustöitä
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • arvioida omaa työsuoritustaan
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee hallita laboratoriotöiden perusteet: liuosten valmistaminen, vaa’an ja välineiden käyttö ja puhtaanapito. Hän on perehtynyt kemikaalien ominaisuuksiin, laboratorion turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin ja töissä syntyvien jätteiden käsittelyyn. Hän osaa kirjoittaa työpäiväkirjaa ja raportoida tuloksista. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen täytyy suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi, jakso 4.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen sisä- ja ulkotiloissa, työsaleissa, laitevalmistajien koulutuksessa, sekä työssäoppimalla kiinteistönhoitoalan yritysten asiakaskohteissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoito- ja rakennusalan kirjallisuutta.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Jakso 4 (5 osp).
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi