Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 422

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

KIINTEISTÖAUTOMAATION KÄYTTÄMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lämmityksen, ilmanvaihdon ja käyttöveden mittaus, säätö ja raportointi Tutkinnon osassa opiskelija oppii kiinteistöautomaation ja automaatio-ohjelmistojen käyttöä oppimis- ja käyttötehtävien avulla. Keskeisimpiä oppimistavoitteita ovat lämmitysenergian ja veden kulutuksen seuranta ja raportointi sekä
Kiinteistöautomaation ja kulunvalvonnan käyttö Kiinteistön aikaohjelmien käyttäminen, valaistuksen ohjausten tekeminen, kulunvalvontajärjestelmien käyttäminen, hälytykset ja niiden kuittaaminen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten automaatiojärjestelmien toimintaa ja käyttötarkoitusta. Järjestelmiin tutustutaan hyödyntäen alan kirjallisuutta, Internetin tietolähteitä ja tietokoneohjelmistoja. Käytännössä järjestelmiin tutustaan työssäoppimisjaksolla ja oppilaitoksen työsaleissa sekä kiinteistöjen/rakennusten teknisissä tiloissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa