Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 621

TUTKINNON OSASTA MUODOSTUU YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rakennustekniset korjaustyöt Opiskelija suorittaa rakennuksen ulko- ja sisäverhousten sekä kalusteiden ja varusteiden huolto- ja korjaustöitä, kuten:

  • pienimuotoiset rakennuksen ulko- ja sisäverhousten korjaustyöt
  • kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyvät korjaustyöt
  • ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyvät korjaustyöt
  • kustannustehokkaat ja laadukkaat työmenetelmät
  • työvälineet ja materiaalit
  • oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkinnassa, raportoinnin laadinnassa, tiedonhankinnassa ja niissä tarvittavien työvälineiden ja materiaalien käytössä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa