Tutkinnon osan arviointi 621

Tuotetestaus OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää ammattitaitonsa osallistumalla kiinteistön rakennusteknisiin korjaustöihin.

Näyttötehtävänä voi olla esimerkiksi rakennuksen ulko- ja sisäverhouksen korjaustyöt, kiinteistön kalusteiden korjaustyöt, sekä ovien ja ikkunoiden toimintaan liittyvät korjaukset.

Näyttöympäristönä voivat olla kiinteistön ulko- tai sisätilat.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa